Danışmanlık Hizmetleri

Bireysel Gelişim Danışmanlığı

Sürekli değişim, kurumların doğasında vardır. Dolayısıyla kurum çalışanlarının da sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları beklenmektedir. Bu nedenle kurumlar, çalışanlarının gelişimini eğitimlerle desteklemektedirler. Öte yandan, eğitimin kalıcı davranış değişikliği sağlamada yetersiz kalabildiği bilinmektedir. Araştırmalar, eğitimlerin %25 oranında davranış değişikliği sağlayabildiğini ortaya koymaktadır. Bununla beraber, çalışanlar koçlukla desteklendiklerinde gelişimlerini %75 oranında kalıcı davranış değişikliğine dönüştürebilmektedirler.

Bu nedenle kurum çalışanlarının profesyonel danışmanlık alması gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Bireysel Gelişim Danışmanlığı kurumda çalışan ve koçluk ihtiyacı olan kişilerin, nitelikleri, kişisel özellikleri ve hedefleri belirlenerek yapılmaktadır. Bu koçluk programı sayesinde bireylerin kişisel, işlevsel, iletişim, bilişim ve teknoloji, liderlik ve yetkinlik, organizasyon, kültürel ve siyaset alanında gelişimleri ve ilerlemeleri sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikometrik ölçüm araçları ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.

Şirketimiz, İnsan Kaynakları Yönetiminin tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedeflerini göz önünde bulundurarak kurgulamaktadır. Profesyonel insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

Yönetim Danışmanlığı

Şirket olarak yürüttüğümüz bu danışmanlığın ana hatlarında şirketinizin ana birileri olan; Satış-Pazarlama, AR-GE, İnsan Kaynakları birimlerinin analiz edilmesi ve bunun paralelinde özellikle Satış-Pazarlama ve İnsan Kaynakları birimlerinin alt fonksiyonlarının (pazarlama faaliyetleri, reklam faaliyetleri, performans yönetimi, işe alma ve yerleştirme, eğitim vb.) incelenmesi ve reorganize edilmesi vardır. Bunların sonucunda sizlere ayrıntılı bir yol haritası ve rapor sunulur. Bu çalışmanın paralelinde, şirket üst kademesinde bulunan kişilerin kişilik analizleri yapılarak liderlik tipleri belirlenir. Bu liderlik tiplerine göre, ortaya çıkan yol haritasının nasıl gerçekleştirileceği ve personelinize liderlik edeceğiniz Yönetim Modülünüz netlik kazanır.